Systém doplňkové výstrahy občanů - SDVO

Mobilní aplikace Záchranka a Mobilní Rozhlas se spojily, aby poskytly svou infrastrukturu v případě potřeby efektivního a rychlého varování obyvatel. Zapojené kraje či města mohou ve spolupráci s krizovým řízením a IZS využít systém aplikace Záchranka pro zaslání Push-notifikace do mobilní aplikace s varováním a odkazem na krizový portál města či kraje. Systém tak vhodně doplňuje jiné zákonné prostředky varování. Díky napojení na platformu Mobilní Rozhlas pak varování současně dostávají také všichni uživatelé systému MR v dané oblasti.

Nejrozšířenější aplikace pro tísňovou komunikaci v ČR
 • Oficiální aplikace pro kontaktování Zdravotnické záchranné služby, Horské služby a Vodní záchranné služby v ČR
 • 1,1 milionů uživatelů
 • 40 000 realizovaných tísňových volání
Ekosystém pro SMART komunikaci a řízení samospráv
 • Nejrozšířenější systém pro chytrou obecní komunikaci v ČR
 • Více než čtvrt milionu uživatelů
 • Více než 500 samospráv

Kde systém pomáhá

Krizové události ohrožují životy a zdraví obyvatel a způsobují rozsáhlé škody na majetku. Základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí krizové události je včasné varování obyvatelstva. Při mimořádných situacích je důležité obyvatele varovat nejen sirénami, ale všemi dostupnými prostředky.

Nejefektivnějším doplňkovým prostředkem pro varování občanů je digitální komunikace, prostřednictvím které lze prakticky ihned předat informace správným lidem přímo do jejich mobilních telefonů. Unikátní systém varovných hlášení SDVO umožňuje doručit varovnou zprávu okamžitě až 1,5 mil. občanům po celé ČR.

Jak systém funguje

Jak systém funguje

SDVO je pouze doplňkovým nástrojem stávajících výstražných systémů. Jako hlavní systém varování i nadále slouží koncové prvky varování (například akustické sirény).

Výhodou SDVO je, že v reálném čase varuje jak občany nacházející se v zasažené oblasti, tak obyvatele, kteří se zde zrovna nevyskytují, ale zajímají se o ni.

Jak systém funguje
 1. Obyvatelé, kteří se nacházejí v zasažené oblasti

  Systém varuje všechny občany, kteří se v době krizové události nachází v oblasti a mají staženou aplikaci Záchranka nebo Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko. Obyvatelé v tomto případě nemusí být aktivně přihlášeni k dané oblasti.

 2. Obyvatelé, kteří se zajímají o zasaženou oblast

  Systém může efektivně varovat zaregistrované občany, kteří si nastavili odběr krizových zpráv ze zasažené oblasti. Důležitá zpráva o krizové situaci se k nim dostane tedy i v případě, že se v oblasti zrovna nenachází a jsou například v práci, na dovolené, nákupech či dokonce mimo ČR.

Proces rozeslání varovné zprávy

Přes jednoduché webové rozhraní pověřený krizový dispečer zadá text varovné zprávy. Následně vybírá, zda chce tuto zprávu doručit přes aplikace:

 • Záchranka - push notifikace + e-mail
 • Mobilní Rozhlas- push notifikaci do aplikace + e-mail
pozn. *
Do zprávy je možné také přidat odkaz na web, kde se lidé dozví více informací a konkrétní instrukce od záchranných složek. SDVO lze jednoduše propojit s používanými systémy přes API.
Proces rozeslání varovné zprávy

Co systém přináší

Výhody pro občany

 • Obdrží varování do telefonu, ať jsou právě kdekoliv
 • Získají přesnou informaci o tom, jak při nečekané události postupovat
 • Nemusí stahovat speciální aplikaci - jde o novou funkcionalitu v již stažených aplikacích
 • Informaci dostanou také zrakově handicapovaní občané (hlasové zprávy, odečítače v aplikacích)

Výhody pro samozprávy a IZS

 • Automatické šíření informací z krizového řízení s odkazem na krizový portál města nebo kraje, kde lze komunikovat další podrobnosti k dané události
 • Navýšení dosahu krizového sdělení a reálná doručitelnost zprávy občanům
 • Nulové náklady na zavedení služby
 • Možnost okamžitého zavedení

Jak se přihlásit

Systém varování zatím funguje v Praze, Brně a Plzni. Pokud chcete dostávat varovná hlášení ze zapojených měst, stačí si stáhnout aplikaci pro tísňovou komunikaci Záchranka nebo aplikaci Mobilní Rozhlas a zvolit si oblast zájmu.

V aplikaci Mobilní Rozhlas se můžete zaregistrovat buď k odběru krizových zpráv v rámci SDVO nebo k odběru dalších důležitých zpráv ze samospráv, které jsou do platformy Mobilní Rozhlas aktivně zapojeny.

Chtěli byste, aby vaše město nebo obec byly do systému zapojeny? Kontaktujte nás!

Napsali o SDVO

Brno se přidává k systému varování přes aplikaci záchranka

Praha testovala nový varovný systém přes sms. Odzvoní sirénám a ampliónům?

Kdo za projektem stojí

Systém digitálního varování občanů (SDVO) vytvořily dva úspěšné české projekty v oblasti digitální komunikace - ekosystém pro SMART komunikaci Mobilní Rozhlas a tým aplikace Záchranka. Cílem je poskytnou samosprávám a hlavně IZS/HZS jednotlivých krajů doplňkový komunikační nástroj pro rychlé informování občanů v případě krizové situace přímo do jejich telefonu.

Mobilní Rozhlas a aplikace Záchranka mají ty nejmodernější technologie na distribuci zpráv. V současné době mají společně dosah na 1,5 mil. občanů po celé ČR, kteří jsou připraveni dostávat krizové informace přímo do jejich telefonů.

Mobilní RozhlasMobilní Rozhlas